.scripsit : een beschouwende tekst over kunst, 's artistieke productie, de conceptuele inhoud en hoe deze tot stand zijn gekomen.
Beeldend kunstenaar Marco Rump (1971) woont en werkt in Amsterdam. De website www.rump.org presenteert zijn werk georganiseerd op uitingsvorm. .pinxit is het autonome œuvre en het voornaamste werk. Deze tekst, .scripsit, is een reflectie op westerse kunst in relatie tot 's artistieke productie en beschrijft de achterliggende ideeën.

Traditie

Hedendaagse kunst heeft de traditie van ambachtelijke representatie achter zich gelaten. Van kunstenaars wordt niet verwacht dat zij louter schoonheid tonen of fascinatie oproepen met kunde en behendigheid. Bevrijd van deze doelen kan de kunstenaar maken wat hij of zij wil. Echter zijn zo ook de richtlijnen voor de absolute waardering van kunst verdwenen. Maar het doel van kunst is niet waardering want het is doelloos! Het bestaat, en het is aan de toeschouwer om het te ervaren en er gedachten over te ontwikkelen. De reacties bepalen het culturele belang van een werk. Dit is dus geen waardeoordeel over een kwaliteit dat bestaat ìn het werk, kwaliteit wordt bepaalt door de ontvangst in de context waarin het werk geplaatst is. Dit plaatsen is wat de kunstenaar doet door het werk te maken en te presenteren. Alles kan daarbij onderwerp zijn of als presentatieplatvorm dienen. Het is kunst omdat het gepresenteerd wordt als kunst, bijvoorbeeld in een kunst-context zoals een museum of galerie. Dit betekent niet dat het werk daarom "goed" is of van hoge kwaliteit "omdat het kunst is". Het betekent dat het geïnterpreteerd moet worden als kunst en openstaat voor de vormen van waardering en kritiek die daarbij horen.

Onderscheid en kwaliteit

Vrije keuze is de basis voor autonome artistieke expressie. Het wordt gevormd door persoonlijke mening en esthetiek, mogelijkheden en restricties van de maker. Door het maken van kunst wordt een persoonlijke grammatica ontwikkeld. Deze stijl is de signatuur dat een werk onderscheidt zoals een persoon zich onderscheidt door authentiek te zijn. Het wordt getoond in alle aspecten van een werk, van idee tot presentatie. Professionaliteit manifesteert zich in de continuïteit in elk facet van een werk, en alle werken in het œvre. Dit bepaalt de helderheid van een identiteit in de vorm van artistiek werk.
Falsificering is het imiteren van iemand anders' identiteit. Door de leegte van valsheid te begrijpen, begrijp je de waarde en rijkdom van kunst.

Schilderij design

Beperkingen en grenzen bepalen de artistieke problemen die ik onderzoek. De formele benadering van het schilderij is zo'n gekozen beperking, maar ook de keuze van het schilderij als medium is er een. Schilderen is de meest archtypische vorm van kunst in de westerse cultuur maar ontleent deze reputatie vooral aan het verleden. Met fotografie is de keuze om met een schilderij een visie op de wereld te tonen niet meer vanzelfsprekend. Dit neemt echter de status van het schilderij in hedendaagse cultuur niet weg. Het schilderij heeft zich ontwikkeld tot de meest autonome kunstvorm waarin conceptuele inhoud of directe beleving van materiaal en kleur, de kern van het werk kan zijn.
Ik maak schilderijen niet als schilder maar vanuit een vormgevers optiek. Het gaat niet om het overbrengen van een boodschap of representatie van een idee of werkelijkheid, maar om het object. Het weglaten van symboliek verplaatst de aandacht naar de formele aspecten van het schilderij zoals de afmetingen van het werk. De omlijsting en het doek zijn even belangrijk als de compositie in het beeld.

Het fenomeen schilderij - dit schilderij

Mijn werk komt voort uit systematiek in compositie en systematische werkwijze. Dit is de voornaamste leidraat in het maken van een schilderij. Het doel is het vinden van harmonie en consistentie: het gevoel dat de compositie "klopt". Verschillende keuzes logisch te beredeneren maar uiteindelijk is dit vooral een intuïtief proces. Duidelijkheid waarom het klopt is niet van belang; het systeem hoeft niet door de toeschouwer verstandelijk begrepen te worden. Het gaat om het resultaat: het werk dat uit de systematiek voort is gekomen en niet het systeem zelf. Het beeld is volledig abstract: kleur en vorm hebben geen relatie met de wereld buiten het schilderij, zij hebben geen figuratief doel en representeren geen idee of inhoud. Niets in het schilderij heeft een symbolische waarde, het presenteert louter zichzelf. Volstrekte autonomie van het werk, los van tijdsgeest of mogelijkheden tot interpretatie, is het streven. Dit minimaliseren van de buitenwereld is niet als statement bedoeld maar een gevolg van de vergroting van het werk of, anders gezegd, verkleining van de afstand tot het schilderij.

Werkwijze

Ik werk met een beperkt palet en een eenvoudig mathematisch idee dat, in combinatie met de vorm en het formaat van het beeldvlak, een structuur van lijnen bepaalt. Door de invulling van de lijnenstructuur ontstaat een vlakverdeling die voortkomt uit de dimensies van het werk en tevens een balans in het beeld oplevert.
Uit het palet kies ik kleuren die met hun toon of door kleurcombinaties een sfeer maken in abstracte zin. Ruimtesuggestie of associaties door kleur vermijd ik. Mijn onderzoek gaat niet uit naar (ruimtelijke) kleureffecten. De kleurcombinaties binnen mijn vastgestelde palet geven een beperkt aantal oplossingen waarmee ik experimenteer. Dit leidt doorgaans tot een serie schilderijen waarin verschillende mogelijkheden in sfeer en balans worden uitgewerkt. Naast het kleurenpalet en de manier waarop de verf is aangebracht, is in de afwerking van het doek of paneel mijn grammatica van oplossingen duidelijk te herkennen.

Fase series

In de schilderijen serie "F" is het formaat van het beeldvlak het uitgangspunt. Het wordt horizontaal en verticaal gedeeld door 7 en door 8 waardoor er een geometrisch raster ontstaat. Dit is een afgeleide van het fase-idee dat bijvoorbeeld in muziek bestaat als de periode tussen de momenten waarin twee verschillende ritmes samenvallen. Of te zien op straat: twee afslaande auto's waarvan de knipperlichten ongelijk branden tot het moment dat het knipperen weer samenvalt. De tijdspanne van de fase is in mijn schilderijen de afmeting van het schilderij: het verloop van de rasterlijnen binnen het beeldvlak begint en eindigt exact op de rand van het beeldvlak. Dit ondersteunt het idee dat het werk alleen aan zichzelf refereert.
Op het geometrische raster van horizontale en verticale lijnen zijn kleurvelden bepaald. Deze kleurvlakken zijn in meerdere dunne of juist één dikke laag olieverf op paneel opgebouwd. In dikte, structuur en manier van aanbrengen houdt de laag een verfeigen karakter. De verf bootst in kleur niet de kleur van een bloem, huid of lucht na; of in kwaststreek de textuur van stof of de glans van glas: het is louter verf.

3 dimensies

In deze lijn van werken benader ik het schilderij als een 3-dimensionaal object waarbij de unieke fysieke kenmerken van een werk uit een serie het thema vormt. In de 3-serie wordt er niet gecomponeerd in het beeldvlak; de werken zijn monochroom. De dikke verflaag loopt om de randen heen. De verf is met een rakel in met dunne lagen opgebouwd. Vaak in sets van 2 per kleur zijn de panelen uniek door de ontstane ruwe rafelrand en de verfstructuur met her en der luchtbelletjes.
De kleur intensiteit van de monochrome werken versterkt de beleving van rauwe directheid. Waar in andere series kleursfeer en vlakverdeling een beeld bepalen krijgt hier elk los paneel een eigen identiteit door het karakter van de materie. Het rauwe uiterlijk accentueert de intrinsieke waarde van het materiaal en geeft een spanning tussen de drager en het medium. Deze meest formele benadering draagt uit dat het object juist dat is: verf op een drager. Ik laat de eigenheid van de werken ontstaan vanuit de eigenschappen van het materiaal.

CMYK

In de serie "3" wordt het beeld in vier vlakken gedeeld door 2 ideematige lijnen. Mijn acrylverf variant op CMYK-palet (cyaan, magenta, geel en zwart) zijn de gebruikte kleuren. Dit uit de kleurendruk bekende beperkte palet, waarbij door de kleuren over elkaar te drukken elke kleur samengesteld kan worden, accentueert de beperking van een vast palet. Hier overlappen de kleurvelden elkaar niet. Zij zijn in een aantal lagen, strak aangrenzend aangebracht met behulp van schildertape en rakels of door langs linialen kwaststreken aan te brengen. Zoals bij de olieverf series de getallen 7 (het aantal kleuren) en 8 (de overgangen tussen de 7 kleuren) wordt in deze acrylverf serie het getal 4 gebruikt als aanleiding voor keuzes in compositie, uiteraard zonder symbolische bijbedoeling.

Presentatie

De titels van de werken zijn nummers en geven de positie van een werk in de serie en het hele œvre weer. Op de context, zoals titel en presentatie, pas ik een zelfde soort persoonlijke grammatica toe als in mijn schilderijen. Deze context versterkt de eigenheid van mijn werk door de continuïteit in stijl.

Artistieke familie

Het werk van de volgende kunstenaars zijn van directe invloed geweest op mijn kunst.

  1880 - 2000 / modernists

 • Josef Albers [1888 - 1976]
 • Marcel Duchamp [1887 - 1968]
 • Lucio Fontana [1899 - 1968]
 • Donald Judd [1928 - 1994]
 • Yves Klein [1928 - 1962]
 • René Magritte [1898 - 1967]
 • Kasimir Malevich [1878 - 1935]
 • Édouard Manet [1832 - 1883]
 • Henri Matisse [1869 - 1954]
 • Piet Mondriaan [1872 - 1944]
 • Barnett Newman [1905 - 1970]
 • Kenneth Noland [1924 - 2010]
 • Ad Reinhardt [1913 - 1967]
 • Gerrit Rietveld [1888 - 1964]
 • Mark Rothko [1903 - 1970]
 • Andy Warhol [1928 - 1987]

  Contemporary

 • Jan Andriesse [1950]
 • Atelier van Lieshout - Joep van Lieshout [1963]
 • Autechre - Sean Booth [1973] & Rob Brown [1971]
 • Daniel Buren [1938]
 • Ian Davenport [1966]
 • Olafur Eliasson [1967]
 • Ryan Gander [1976]
 • Herbert Hamak[1952]
 • Damien Hirst [1965]
 • Apple Computer Inc. - Jonathan Ive [1967]
 • Jasper Johns [1930]
 • Anish Kapoor [1954]
 • Ellsworth Kelly [1923]
 • Imi Knoebel [1940]
 • Krijn de Koning [1963]
 • Rob van Koningsbruggen [1948]
 • Jeff Koons [1955]
 • Richard Long [1945]
 • David Lynch [1946]
 • Robert Rauschenberg [1925 - 2008]
 • Jean Pierre Raynaud [1939]
 • Gerhard Richter [1932]
 • Bridget Riley [1931]
.scripsit - v# 2.7 - 20100525

Reageer!Uw e-mailadres:     

Contact

M. Rump - Keizersgracht 97 3v - 1015 CH Amsterdam
T: 06 246 534 78
info@rump.org
Studio: Zamenhofstraat 112 - unit 114 - Amsterdam
http://www.rump.org

timeline