"zinsnedes in de grafische presentatie" "geen onderscheid tussen verschillende kunst disciplines omdat er essentieel geen verschil tussen bestaat"
1.1.1 Antenna Op- en aanmerkingen: 1.1.2 1.1.4 Audio © 1.2.0 1.2.2 WLFR-is art distance?-
1.1.1 Antenna 1.1.2 1.1.4 Audio 1.2.0 1.2.2